Nitelikli İş Gücü Göç Yasası

LingoZet

Almanya ‘Nitelikli İş Gücü Göç Yasası’, üçüncü ülkelerden vasıflı çalışanların göçünü kolaylaştırmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan bir yasadır. Yasa 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve Almanya’daki vasıflı işçi açığıyla mücadele etmeyi ve Alman işgücü piyasasının rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu yasanın bazı temel özellikleri ve hedefleri aşağıda yer almaktadır:

Erişim olanaklarının genişletilmesi: Yasa, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen vasıflı çalışanlara, Alman işgücü piyasasında talep gören belirli niteliklere, eğitime veya mesleki deneyime sahip olmaları halinde Almanya’da çalışma ve yaşama fırsatı sunarak erişim fırsatlarını genişletmektedir.

Hızlandırılmış vize ve oturum prosedürleri: Nitelikli İş Gücü Göç Yasası, iş arayanlar, mesleki eğitim ve vasıflı istihdam için özel giriş ve ikamet izinleri getirerek vasıflı işçiler için vize ve ikamet prosedürlerini kolaylaştırmaktadır.

Yabancı yeterliliklerin tanınması: Yasa, kalifiye uzmanların Alman işgücü piyasasına girişini kolaylaştırmak için yabancı niteliklerin ve diplomaların tanınmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca dil kursları ve mesleki yeterlilik önlemleri yoluyla göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu desteklemektedir.

Vasıflı işgücü açığıyla mücadele: Vasıflı Göç Yasası, Almanya’da belirli sektörlerde ve meslek alanlarında yaşanan vasıflı işgücü açığıyla mücadeleye, yurtdışından vasıflı işgücünün bu mesleklere girişini kolaylaştırarak yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Entegrasyonun teşvik edilmesi: Yasa aynı zamanda göçmenlerin Alman toplumuna entegrasyonunu teşvik etmek için dil kursları, kültürel destek ve rehberlik gibi hükümler de içermektedir.

Genel olarak Nitelikli Göç Yasası, işgücü piyasasını güçlendirmek, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve ülkenin demografik zorluklarının üstesinden gelmek için Almanya’yı yurtdışından gelen nitelikli vasıflı işçiler için cazip bir yer olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır.

Yasaya göre ‘nitelikli iş gücü’ anlamı:

 1. Akademik eğitim almış, Almanya´da bir yüksek okuldan mezun veya denkliğini almış yabancı bir yüksek okuldan mezun ya da Almanya´da karşılığı olan bir diplomaya sahip kişilerdir.
 2. Meslek eğitimi almış ve tamamlamış nitelikli iş gücü: Nitelikli meslek eğitimi yabancı ülkede alınmışsa, çalışma vizesine başvuru yapmadan önce Almanya´daki denklik makamlarına Denklik Başvurusu!nda bulunulmalı. Denklik sürecinde, Almanya´daki meslek eğitimi ile eşdeğer olup olmadığı değerlendirilir.

Herhangi bir niteliğe sahip olmayan veya düşük nitelikli kişiler yasaya göre nitelikli iş gücü olarak kabul edilmezler.

30 Kasım 2022 tarihinde Alman hükümeti, yasal çerçevenin daha da geliştirilmesi için somut öneriler içeren kilit noktalara karar verdi. Buna göre, işçi göçü gelecekte üç sütuna dayanacaktır: vasıflı işçi sütunu (AB Mavi Kart), deneyim sütunu (düzenlenmemiş bir meslekte mesleki deneyim ve iş sözleşmesi) ve potansiyel sütunu (fırsat kartı).

29 Mart 2023 tarihinde Federal Kabine, Nitelikli İş Gücü Göç Yasası reformunu onayladı. Yeni yasa, gelecekte yabancı vasıflı işçilerin Almanya’ya gelmelerini kolaylaştırmasını hedeflemektedir.

23 Haziran 2023 tarihinde, Almanya’da Federal Meclis’te oy çoğunluğuyla kabul edilen yeni ‘Nitelikli İş Gücü Göç Yasası’nı 07.07.2023 tarihiyle Eyaletler Meclisi de onayladı.

18.08.2023 1 Mart 2020 tarihli Almanya Nitelikli İş Gücü Göç Yasası’nın daha da geliştirilmesine ilişkin yasa, Federal Resmi Gazetede yayımlandı.

Yeni yasa ile ilgili düzenlemeler, Kasım 2023’ten itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecek.

1. AŞAMA

18 Kasım 2023 itibariyle

 1. AB Mavi Kart’tan faydalanabilecek kişi ve meslekler grubu genişletiliyor, maaş sınırı düşürülüyor (Matematik, bilgi teknolojisi, doğa bilimleri, mühendislik ve beşeri tıp meslek alanlarına, veterinerler, diş hekimleri, eczacılar ve bir çok sektörden yönetici konumunda meslekler eklendi)
 2. BT uzmanları, üniversite diplomasına sahip olmadan da, ancak “belirli resmi olmayan nitelikleri kanıtlayabilirlerse” “AB Mavi Kart” alabilecekler. Bu, akademik düzeyde mesleki deneyim anlamına gelir!
  – Mavi Kart sahibi kişi başka bir Avrupa Ülkesinden Almanya’ya gelip 90 güne kadar çalışabilecek.
 3. Kişi eğitimini almış olduğu mesleğinde çalışmak mecburiyetinde olmayacak, farklı bir meslekte/alanda da çalışabilecek.3. Profesyonel (Ağır Vasıta) Şoförlerden AB veya AEA ehliyeti beklenmeyecek. Ayrıca dil becerisine gerek kalmayacak.

2. AŞAMA

1 Mart 2024 itibariyle

Yasayla düzenlenmemiş meslek sahibi kişiler için ‘denkliksiz‘, nitelikli istihdam için çalışma izni alma imkanı doğar.

 1. Yol: Denklik Ortaklığı – Şartlar: en az 2 yıllık mesleki eğitim, iş sözleşmesi, ‘Denklik Ortaklığı’: şveren ve çalışan, denklik başvurusunu Almanya’da iş başı yapıldıktan sonra gerçekleştireceklerini taahüt ederler (detaylı bilgi için bize danışabilirsiniz)
 2. Yol: Denklik’siz Çalışma Vizesi – Şartlar: en az 2 yıllık mesleki eğitim, iş sözleşmesi, son 5 yıl içinde en az 2 yıl iş tecrübesi (detaylı bilgi için bize danışabilirsiniz)
 • Almanya’da okumak isteyenler, Almanya’da okurken yarı zamanlı çalışabilecekler
 • vasıfsız işçiler 12 aylık bir dönem içinde 8 ay çalışabilecek
 • Ailesini Almanya’ya getirmek isteyen kişiden, yeterli büyüklükte ev beklenmeyecek ve ayrıca anne babasını da getirebilecek

3. AŞAMA

Haziran 2024 itibariyle

Fırsat Kart için tıkla.

Instagram’da @firsat_kart

Zehra Şentürk Yavuz