Sektörel Alanlar

LingoZet

Almanya’da Sektörel Alanlar ve Nitelikli İş Gücü Açığı

2010 yılından bu yana Almanya’da vasıflı işgücü açığı giderek artmıştır. Bunun başlıca nedeni, 20-64 yaş arası işgücünde azalmaya yol açan demografik değişimdir. (Kaynak: bmwk.de) Aynı zamanda teknoloji, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde nitelikli işgücüne olan talep artmıştır. Nitelikli işgücünün eğitilmesi ve göçünün teşvik edilmesine yönelik çabalara rağmen, artan talep henüz tam olarak karşılanamamıştır.

Mesleki eğitimi teşvik etmek için hükümet ve sektör tarafından alınan önlemler, göç için teşvikler ve özellikle kadınlar ve yaşlılar arasında işgücü piyasasına katılımı artırmaya yönelik girişimler bu açığı kapatmayı amaçlamıştır.

Özellikle Etkilenen Meslekler
Darboğaz mesleklerin çoğu vasıflı zanaat meslekleri, metal ve elektrik endüstrisi ve MINT alanlarında (matematik, bilişim, fen bilimleri ve teknoloji) bulunmaktadır.

Sosyal sektörde, sosyal hizmet uzmanları, eğitimciler ve bakım personeline olan talebin artmasıyla kendini göstermektedir. Yaşlıların bakımı uzun yıllardır bir darboğaz alanı olmuştur.

Sağlık sektöründeki iş gücü açığı ise sadece doktorları ve hemşireleri değil, aynı zamanda radyologlar, laboratuvar teknisyenleri ve tıbbi teknik personel gibi uzmanlaşmış meslekleri de kapsamaktadır.

Elektrikçiler, tesisatçılar, marangozlar gibi meslekler ve diğer birçok vasıflı zanaat kalifiye ve eğitimli uzman aranmaktadır. Bu durum, altyapı ve ekonomide önemli rol oynayan hem geleneksel hem de modern zanaatları etkilemektedir.

Bizimle iletişime geçmek için Kayıt Formumuzu doldurmalarını rica ederiz.

Zehra Şentürk Yavuz

“DIE GRENZEN MEINER SPRACHE BEDEUTEN DIE GRENZEN MEINER WELT.“

L. WITTGENSTEIN