Alman Diyalektler

LingoZet

Almanya’da yaklaşık 16 ila 20 farklı diyalekt bulunmaktadır. Ancak bunlar sadece belli başlı lehçe gruplarıdır. Özellikle kırsal bölgelerde konuşulan diyalektler belediyeden belediyeye değişmektedir.

Lehçe Grupları:

Bayerisch: Bu lehçe uluslararası alanda en iyi bilinen Alman lehçelerinden biridir. Bavyeraca, Bavyera Serbest Eyaleti’nde hem şehirde hem de kırsal kesimde çok sayıda varyantta konuşulmaktadır.

Berlinerisch: Almanya’nın başkentinde ve çevresinde bu lehçe Berliner Schnauze olarak bilinir.

Fränkisch: Bu lehçe genellikle Bavyeraca ile karıştırılır, ancak Frankonca kendi başına bir lehçedir. Ayrıca Aşağı, Orta ve Yukarı Frankonya’da çok sayıda Frankonca varyasyonu vardır.

Hamburgerisch: Hansa kenti Hamburg’da Yüksek Almanca ve Alçak Almanca’nın bir karışımı konuşulur.

Hessisch: Frankfurt am Main ile Kassel arasında Aşağı Hessen, Doğu Hessen, Orta Hessen ve Güney Hessen dilleri konuşulur.

Kölsch: Kölsch, Köln ve çevresinde hala yaygın olarak konuşulmaktadır.

Platt: Plattdeutsch eski bir lehçedir ve nadiren bütün olarak konuşulur, daha ziyade karışık şekillerde konuşulur. Ancak Platt’ın etkisi Mecklenburg-Batı Pomeranya, Hamburg ve diğer bölgeler gibi Kuzey Almanya’nın her yerinde duyulabilir.

Pfälzisch: özellikle Landau veya Speyer gibi Pfalz’ın kırsal bölgelerinde hala yaygın olarak konuşulmaktadır.

Sächsisch: Bu lehçe, Sachsen’de bölgeye göre değişiklik gösterir.

Schwäbisch: Bu lehçe Schwaben genelinde hala çok yaygındır. Özellikle kırsal kesimde telaffuz edilir.

“DIE GRENZEN MEINER SPRACHE BEDEUTEN DIE GRENZEN MEINER WELT.“

L. WITTGENSTEIN